→ ambulancia radiológie → USG prsníkov vrátane popisu → utorok od 12:30 hod. do 16:00 → MUDr. Ďaďovský

• november 2017
NOVINKA
Oznámenie.
      Poliklinika Sabinov, n. o. zavádza od 1.12.2017 tzv. doplnkovú dopravnú zdravotnú službu pre najstaršiu generáciu občanov Sabinova. Táto služba bude len pre starších a ťažko chodiacich ľudí, orientačne a v prvej fáze by mala fungovať na našej poliklinike v pracovných dňoch od cca 9.00 hod. do max 13.00 hod. len v rámci Sabinova, zadarmo a bez žiadanky na prepravu. Zavádzame túto službu pre našich starších občanov ako odvoz z polikliniky domov. Jedná sa o pacientov, ktorí nevyužívajú sanitky alebo majú problém pýtať lístok na sanitku od svojho obvodného lekára. Zistili sme, že ide hlavne o starších ľudí, ktorých deti alebo príbuzní dovezú na polikliniku kde absolvujú vyšetrenia u našich lekárov , a potom sami zväčša bez odvozu idú domov. Systém bude jednoduchý a bude fungovať tak, že títo pacienti po absolvovaní vyšetrenia v poliklinike oznámia na dispečing polikliniky požiadavku odvozu na požadovanú ulicu v Sabinove bez žiadanky na prepravu. Službukonajúca sestra na dispečingu žiadosť zaeviduje a ak nie je k dispozícii sanitné vozidlo, zabezpečí odvoz pacienta náhradným prepravným vozidlom domov v rámci Sabinova max. do 45 minút. Uvidíme ako sa táto služba uvedie do praxe a v akom rozsahu bude využívaná a podľa toho sa prispôsobíme.

                                                                                                                                                      M. Čekan(PDF document) dokument

Žiadosť o zachovanie LSPP pre dospelých, deti a dorast v okere Sabinov.
(PDF document) dokument