Ambulancie v pôsobnosti Polikliniky Sabinov, n.o.

Ambulancia pevnej APS pre dospelých
Ambulancia pevnej APS pre deti
ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaMUDr. Marián Longauer
ambulancia v odbore psychiatriaMUDr. Mário Kríž
ambulancia v odbore chirurgiaMUDr. Jurij Chudov
ambulancia v odbore vnútorné lekárstvoMUDr. Oliver Kríž
endokrinologická ambulanciaMUDr. Oliver Kríž
rádiológia: centrálne RTGMUDr. Kamil Pilarčík
zubné RTG
Mamografia a sonografia prsníkovMUDr. Zuzana Angelovičová
balneológia a liečebná rehabilitáciaMUDr. Marián Longauer
denný interný stacionár v odbore vnútorné lekársvoMUDr. Oliver Kríž
dopravná zdravotná služba

Neštátne zdravotnícke zariadenia pôsobiace v podnájomnom vzťahu:

MEDEPH s.r.o.MUDr. Eva Hrbatákardiológia a vnútorné lekárstvo
INTERMED PG, spol. S r.o.MUDr. Hidassiová,
MUDr. Prokopová
vnútorné lekárstvo
MUDr. Dušan DušákMUDr. Dušan Dušákvnútorné lekárstvo
MUDr. František SmrekMUDr. František Smrekgastroenterológia
PO–zdrav, s.r.o.MUDr. Eva Húsková, kon.,
MUDr. Jaroslav Húska o.z.
všeobecné lekárstvo
CIRSKY s.r.oMUDr. Martin Čirskýchirurgia
ORL ST s.r.o.MUDr. Stanislav Turlíkotorinolaryngológia
MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.MUDr. Kornélia Bujňákovávšeobecný lekár pre deti a dorast
MUDr. Daniel StrakaMUDr. Daniel Straka stomatológia
MILAB, s.r.o.RNDr. Minčíková kon.,MUDr. Minčík, PhD.o.z.urológia,pediatrická urológia a onkológia v urolog.
GIN s.r.o. PrešovMUDr. Igor Nirodagynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gyn. A pôrod.
ADRIAMED, spol.s r.o.MUDr. Adriana Kolenkovávšeobecná ambulancia v odbore pediatria
DAMILA, s.r.o.MUDr. DunajčákováD.oftalmológia
MEED, s.r.o.MUDr. Trdý+MUDr. TrdáOrtopédia + pediatria
OSTEOCENTRUM, s.r.o.MUDr. Rudolf Smikosteológia, odb. z. MUDr. Tomková Z.
MUDr.Eugénia SchmiedtováMUDr. Eugénia Schmiedtovástomatológia
MUDr. Mária KuchárováMUDr- Mária Kuchárovávšeobecné lekárstvo a geriatria
NEUBC, s.r.o.MUDr. Bohuslav Čisárikneurológia
MUDr. Vlasta VargováMUDr. Vlasta Vargováreumatológia
SABMED spol s r.o.Anna Sabanošová-konateľstomatológia odb. z.
MUDr.R.N.B. Capouya
TAPCH, s.r.o.MUDr. Helena Gáborovápneumológia a ftizeológia
Analyticko-diagnostické laboratór. a.s.MEDIREXklinická biochémia
SABIMED, s.r.o.MUDr. Daniela ViňanskáKardiológia–od.z. MUDr.Hrbatá E.
ORTHON, s.r.o.MUDr.Martin Onderčoortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia
Anna SedlákováSedláková Annazubná technika