nadlimitné zákazky
V súčasnosti nie sú nadlimitné zákazky.