podlimitné zákazky
V súčasnosti nie sú podlimitné zákazky.