Podľa § 49 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
úradný názov:Poliklinika Sabinov, n.o.
sídlo:ul. SNP1, 08301 Sabinov
IČO:37886827
DIČ:SK2022024345
štatutárny zástupcaIng. Miroslav ČEKAN
telefón0517739711
e-mailks.enilnots@ibasilkilop
WEB LINK UVO Profil verejného obstarávateľa

Oznámenie 4088 - INT Vestník č. 32/2019 - 14.02.2019