Oznamy a aktuality

Poliklinika Sabinov n. o. bude očkovať aj vakcínou od spoločnosti Pfizer

Vážení pacienti, radi by sme Vás informovali, že sa nám podarilo podpísať zmluvu na očkovanie vakcínou od ...

Dozvedieť sa viac
 
Lekári a služby

Ordinačné hodiny a kontakty

Vyhľadajte si podľa konkrétneho lekára, alebo názvu ambulancie detailné informácie o pracovnom čase ...

Vyhľadať
 
Ambulancie

Zoznam pracovísk a zdravotníckych zariadení

Ambulancie v pôsobnosti Polikliniky Sabinov, n.o. a neštátne zdravotnícke zariadenia v nájomnom vzťahu ...

Prezrieť viac

Poliklinika Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom neziskovej organizácie a prostredníctvom samostatných neštátnych zdravotníckych zariadení – lekárov.

Zdravotná starostlivosť

Dennú zdravotnú starostlivosť poskytuje poliklinika v rámci 12 ambulancií v odbore fyziatria, rehabilitácia, psychiatria, chirurgia, vnútorné lekárstvo, endokrinológia, rádiologia.

Poliklinická lekáreň

Od 1.januára 2013 poliklinická lekáreň, nachádzajúca sa v priestoroch spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou ponúka výdaj liekov, liečebných preparátov a zdravotníckych pomôcok.

Pohotovostné služby

Ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých poskytujú lekársku službu prvej pomoci (LSPP) mimo ordinačných hodín pre pacientov okresu aj mimo neho.

24

ambulancií

15

špecializovaných lekárov

1454379

spokojných pacientov

62

rokov existencie

Vznik a orgány neziskovej organizácie

Poliklinika Sabinov, n.o.

Polikliniku Sabinov, n.o. založilo Mesto Sabinov podľa § 5 zákona č.213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2005. Krajský úrad v Prešove vydal 1.7.2005 pod č.2005/07670/02/Cm rozhodnutie, v ktorom registruje od 1.7.2005 pod č.OVVS-116/2005 – NO neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Poliklinika Sabinov, n.o., sídlo ul. SNP 1, 083 01 Sabinov. Rozhodnutím PSK zo dňa 30.6.2005 č.4282/2005/OZ-ORU bolo poliklinike vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu zabezpečovanom príspevkovou organizáciou.

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada je najvyšším orgánom spoločnosti. Schvaľuje rozpočet, závierku a rozhoduje o zásadných a dôležitých veciach v neziskovej organizácii.

Riaditeľom neziskovej organizácie a štatutárnym zástupcom je Ing. Miroslav Čekan.

Správna rada

  • Mgr. Alžbeta Šoltísová
  • Mgr. Eva Motýľová
  • Mgr. Miroslav Kovalík
  • Stanislav Vaňo
  • MUDr.Igor Niroda
  • MUDr. František Smrek
  • MUDr.Juraj Chudov

Dozorná rada

  • Ing. Radoslav Ernst
  • Ing. Marek Hrabčák
  • Miroslav Knut

Potrebujete sa s nami rýchlo spojiť? Volajte našu ústredňu na čísle 051/773 97 11

V prípade, že hľadáte konkrétneho lekára, alebo ambulanciu, pozrite si

Poliklinika Sabinov, n.o. obrazom

Poliklinika Sabinov, n.o.