Poliklinika Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom neziskovej organizácie a prostredníctvom samostatných neštátnych zdravotníckych zariadení – lekárov.

2% z dane pre Polikliniku

Zdravotná starostlivosť

Dennú zdravotnú starostlivosť poskytuje poliklinika v rámci 12 ambulancií v odbore fyziatria, rehabilitácia, psychiatria, chirurgia, vnútorné lekárstvo, endokrinológia, rádiologia.

Poliklinická lekáreň

Od 1.januára 2013 poliklinická lekáreň, nachádzajúca sa v priestoroch spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou ponúka výdaj liekov, liečebných preparátov a zdravotníckych pomôcok.

Pohotovostné služby

Ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých poskytujú lekársku službu prvej pomoci (LSPP) mimo ordinačných hodín pre pacientov okresu aj mimo neho.

34

ambulancií

15

špecializovaných lekárov

1758896

spokojných pacientov

65

rokov existencie

Vznik a orgány neziskovej organizácie

Poliklinika Sabinov, n.o.

Polikliniku Sabinov, n.o. založilo Mesto Sabinov podľa § 5 zákona č.213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2005. Krajský úrad v Prešove vydal 1.7.2005 pod č.2005/07670/02/Cm rozhodnutie, v ktorom registruje od 1.7.2005 pod č.OVVS-116/2005 – NO neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Poliklinika Sabinov, n.o., sídlo ul. SNP 1, 083 01 Sabinov. Rozhodnutím PSK zo dňa 30.6.2005 č.4282/2005/OZ-ORU bolo poliklinike vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu zabezpečovanom príspevkovou organizáciou.

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada je najvyšším orgánom spoločnosti. Schvaľuje rozpočet, závierku a rozhoduje o zásadných a dôležitých veciach v neziskovej organizácii.

Riaditeľom neziskovej organizácie a štatutárnym zástupcom je Ing. Radoslav Ernst.

Správna rada

  • Mgr. Alžbeta Šoltísová
  • Mgr. Jozef Kolarčík
  • Mgr. Miroslav Kovalík
  • Stanislav Vaňo
  • MUDr. Igor Niroda
  • MUDr. František Smrek
  • MUDr. Juraj Chudov

Dozorná rada

  • Mgr. Katarína Kurucová
  • Mgr. Zuzana Palenčárová
  • Miroslav Knut

Potrebujete sa s nami rýchlo spojiť? Volajte našu ústredňu na čísle 051/773 97 11

V prípade, že hľadáte konkrétneho lekára, alebo ambulanciu, pozrite si

Poliklinika Sabinov, n.o. obrazom

Poliklinika Sabinov, n.o.