Služby pre samoplatcov

Služby Polikliniky Sabinov, n.o. pre samoplatcov a na vlastnú žiadosť

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A ENDOKRINOLÓGIA
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Vypracovanie lekárskeho posudku na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť alebo potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť pacienta, ak nie je vyhotovená na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS)
Prehodnotenie nálezu iného odb. lekára v krátkom časovom rozpätí
OŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie
Lekársky nález
Interné vyšetrenie, v rámci stacionára
APE / sono endokrinológia
DENNÝ STACIONÁR – INFÚZIE
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Podanie infúznej liečby nehradenej zo ZP (po podaní 5 infúzií)
Podanie 1 infúzie - plná platba na vlastnú žiadosť
SLUŽBY NAVIAC
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Zrýchlené (jednodňové) endokrinologické vyšetrenie
Vitamínová infúzna terapia – naštartovanie a posilnenie imunity
PSYCHIATRIA
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Vypracovanie lekárskeho posudku na vlastnú žiadosť
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť alebo potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť pacienta, ak nie je vyhotovená na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS)
Vypracovanie lekárskeho posudku o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky
Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť (samoplatca)
Racionálna psychoterapia a poradenstvo (1 sedenie/50 min)
Doručenie lekárskej správy poštou na vlastnú žiadosť
Konzultácia s príbuznými na vlastnú žiadosť (1 sedenie/30 min)
Konzultácia v deň pracovného voľna na vlastnú žiadosť pacienta (1 sed./50 min)
Konzultácia ohľadom psychických ochorení na vlastnú žiadosť (1 sedenie /50 min)
Partnerské poradenstvo na vlastnú žiadosť (1 sedenie /50 min)
Anonymná a diskrétna konzultácia ohľadom psychických ochorení na vlastnú žiadosť (1 sedenie/50 min)
RÁDIOLÓGIA A MAMOGRAFIA
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Uloženie snímku na CD - formát JPG
Uloženie snímku na CD - formát DICOM (meta data)
Uloženie mamografu na CD
Uloženie snímku na USB – formát JPG
Zaslanie snímku e-mailom – formát JPG
Sono prsníkov
Zubný RTG (1 snímok)
RTG snímok – samoplatca
Mamografické vyšetrenie v dohodnutom termíne – na žiadosť pacienta
KANCELÁRSKE SLUŽBY
– samoplatca
Kopírovanie čb jednostranne A4
Kopírovanie čb obojstranne A4
Kopírovanie farebne jednostranne A4
Kopírovanie farebne obojstranne A4
Zaslanie výsledkov RTG, Mamografie a USG poštou
Uloženie snímku na CD - formát JPG
Uloženie snímku na CD - formát DICOM (meta data)
Uloženie mamografu na CS
Uloženie snímku na USB – formát JPG
Zaslanie snímku e-mailom – formát JPG
HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Vypracovanie lekárskeho posudku na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť alebo potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť pacienta, ak nie vyhotovená na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS)
Odber vzoriek
Vypracovanie lekárskeho posudku na vlastnú žiadosť pacienta a pre komerčné poisťovne
Doručenie lekárskej správy poštou na vlastnú žiadosť
Dopravná zdravotná služba (DZS)
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Prevoz pacienta na vlastnú žiadosť do 20 km (1km)
Prevoz pacienta na vlastnú žiadosť od 21 km (1km)
Manipulácia pacienta (nakládka a vykládka) na vlastnú žiadosť pacienta
Doprovod pacienta na vlastnú žiadosť - samoplatca
Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na APS pre deti a dorast
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na APS pre deti a dorast s následným poslaním k inej odbornosti
CRP vyšetrenie – na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť s následným poslaním k inej odbornosti na vlastnú žiadosť
Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na APS pre deti a dorast
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na APS pre deti a dorast s následným poslaním k inej odbornosti
CRP vyšetrenie – na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie cudzieho št. príslušníka na vlastnú žiadosť s následným poslaním k inej odbornosti na vlastnú žiadosť
Testovanie v MOM a vakcinácia
– samoplatca – na vlastnú žiadosť pacienta
Služby súvisiace s testovaním Ag testy
Služby súvisiace s testovaním PCR testy
Služby súvisiace s určením protilátok – na žiadosť pacienta
Vydanie certifikátu o vakcinácii
Výpis o vakcinácii
Ostatné služby
– samoplatca
Ekonomické poradenstvo (50 min)
Personálne poradenstvo (50 min)
Jednorazový prenájom priestorov
Prenájom parkovacích miest (1 osobné vozidlo za mesiac)
Personálny leasing (1 osoba/deň)
Spracovanie mesačnej uzávierky pre ambulancia (výkazy a pod.)
Spracovanie mesačnej dochádzky (výkazy, mesačné mzdy, poisťovne, nahlášky, odhlášky, ročné zúčtovanie)
Evidencia zmlúv a dokumentov
Zálohovanie databáz (zabezpečenie uloženia ambulantných dát na úložisko)
Zabezpečený prístup na diaľku – VPN pripojenie do ambulancie (z domu)
Sterilizácia náradia
Dezinfekcia priestorov ambulancie (1 miestnosť)
Technické a IT poradenstvo
Žehlenie prádla
Práčovňa – jedno pranie
Prenájom plôch na reklamné účely
Fotenie (napr. svadobné foto v parku pred poliklinikou, v sanitke, reklamné foto, retro foto a pod.)

Myslíte, že táto ponuka zaujme aj Vašich známych aj priateľov? Dajte im o nej vedieť cez sociálne siete: