Neštátne zdravotnícke zariadenia pôsobiace v podnájomnom vzťahu

#
Názov ambulancie Ordinujúci lekár Lekárska odbornosť
MEDEPH s.r.o. MUDr. Eva Hrbatá kardiológia a vnútorné lekárstvo

INTERMED PG, spol. S r.o.

MUDr. Hidassiová,
MUDr. Prokopová
vnútorné lekárstvo

MUDr. Dušan Dušák

MUDr. Dušan Dušák vnútorné lekárstvo

MUDr. František Smrek

MUDr. František Smrek gastroenterológia

PO–zdrav, s.r.o.

MUDr. Eva Húsková, kon.,
MUDr. Jaroslav Húska o.z.
všeobecné lekárstvo

CIRSKY s.r.o

MUDr. Martin Čirský chirurgia

ORL ST s.r.o.

MUDr. Turlíková Dana otorinolaryngológia

MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.

MUDr. Kornélia Bujňáková všeobecný lekár pre deti a dorast

MUDr. Daniel Straka

MUDr. Daniel Straka stomatológia

MILAB, s.r.o.

RNDr. Minčíková kon.,MUDr. Minčík, PhD.o.z. urológia,pediatrická urológia a onkológia v urolog.

GIN s.r.o. Prešov

MUDr. Igor Niroda gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gyn. A pôrod.

ADRIAMED, spol.s r.o.

MUDr. Adriana Kolenková všeobecná ambulancia v odbore pediatria

DAMILA, s.r.o.

MUDr. DunajčákováD. oftalmológia

MEED, s.r.o.

MUDr. Trdý+MUDr. Trdá Ortopédia + pediatria

OSTEOCENTRUM, s.r.o.

MUDr. Rudolf Smik osteológia, odb. z. MUDr. Tomková Z.

MUDr.Eugénia Schmiedtová

MUDr. Eugénia Schmiedtová stomatológia

MUDr. Mária Kuchárová

MUDr. Mária Kuchárová všeobecné lekárstvo a geriatria

NEUBC, s.r.o.

MUDr. Bohuslav Čisárik neurológia

MUDr. Vlasta Vargová

MUDr. Vlasta Vargová reumatológia

SABMED spol s r.o.

Anna Sabanošová-konateľ stomatológia odb. z.
MUDr.R.N.B. Capouya

TAPCH, s.r.o.

MUDr. Helena Gáborová pneumológia a ftizeológia

Analyticko-diagnostické laboratór. a.s.

MEDIREX klinická biochémia

SABIMED, s.r.o.

MUDr. L. Ondrušek,  MUDr. K. Gorbárová Kardiológia, EKG, echokardiológia, EKG Holter, TK Holter

ORTHON, s.r.o.

MUDr.Martin Onderčo ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia

Anna Sedláková

Sedláková Anna zubná technika

Mobilné odberové miesto 2

MUDr. Lešťan Martin