# # # # # # # #
  • Názov: Poliklinická lekáreň
  • Založenie : 1. január, 2013
  • Sídlo : ul. SNP 1, Sabinov

Poliklinická lekáreň

Dňa 1.januára 2013 Poliklinika Sabinov, n.o. otvorila svoju poliklinickú lekáreň, ktorá sa nachádza v priestoroch spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou. Lekáreň je výlučne majetkom Polikliniky Sabinov, n.o. a zisk bude slúžiť na investície zlepšujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov polikliniky.