Ambulancie v pôsobnosti Polikliniky Sabinov, n.o.

#
Názov ambulancie Ordinujúci lekár

Ambulancia pevnej APS pre dospelých

 

Ambulancia pevnej APS pre deti

 

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Marián Longauer

Ambulancia v odbore psychiatria

MUDr. Mário Kríž

Ambulancia v odbore chirurgia

MUDr. Jurij Chudov

Ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo

MUDr. Oliver Kríž

Endokrinologická ambulancia

MUDr. Oliver Kríž

Rádiológia: centrálne RTG

MUDr. Kamil Pilarčík

Zubné RTG

 

Mamografia a sonografia prsníkov

MUDr. Zuzana Angelovičová

Balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Marián Longauer

Denný interný stacionár v odbore vnútorné lekársvo

MUDr. Oliver Kríž

Dopravná zdravotná služba

Mgr. Šoltýsová Zdenka

Pediatrická kardiológia

MUDr. Turlíková Eliška

Hematologická Ambulancia

MUDr. Palašthy Stanislav

Mobilné odberové miesto 1 Poliklinika

Bc. Zuzana Grešová

Vakcinačné Centrum

MUDr. Petrík Jozef

MUDr. Pilarčík Kamil