Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Sonografický prístroj“

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ: Poliklinika Sabinov, n.o.

Zrušenie VO na predmet zákazky: Sonografický prístroj, viac info

Prílohy

PDF Príloha: Čestné vyhlásenie [ formát: PDF veľkosť: 155,49KB ]
PDF Príloha: Kúpna zmluva [ formát: PDF veľkosť: 172,75KB ]
PDF Príloha: Technická špecifikácia predmetu zákazky [ formát: PDF veľkosť: 184,86KB ]
PDF Príloha: Cenová ponuka – návrh na plnenie kritérií [ formát: PDF veľkosť: 191,62KB ]
PDF Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Sonografický prístroj“ [ formát: PDF veľkosť: 239,27KB ]

« späť na zoznam