Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Dodávka zemného plynu pre Polikliniku Sabinov n.o."

Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

« späť na zoznam