Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodávka zemného plynu pre Polikliniku Sabinov n.o.

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ: Poliklinika Sabinov, n.o.

« späť na zoznam