USMERNENIE pri vstupe do objektu

#Poliklinika Sabinov, n.o. 10.09.2020 (pred 1 mesiacmi )

USMERNENIE pri vstupe do objektu polikliniky sa vykonáva dezinfekcia rúk.

Prosíme verejnosť, aby pri podozrení na vírusové ochorenie COVI-19 koronavírus NEVSTUPOVALIdo zdravotníckeho zariadenia telefonicky kontaktovali obvodného lekára, pediatra. Počas víkendu a pracovného dňa v čase od 16:00 - do 22:00 hod. ambulanciu pevnej pohotovostnej služby na telefónnych číslach pre dospelých 051 7739 710 / 0901 914 442 pre deti 051 7739 733 / 0901 914 443

Telefonát pred návštevou vášho lekára vám zabezpečí správne poskytnutú a bezpečnú starostlivosť. Lekár sa na vašu návštevu pripraví a zabezpečí, aby ste neohrozili ostatných pacientov.

Prispejte k tomu, aby sa koronavírus na Slovensku nešíril tak rýchlo a nekontrolovateľne ako v iných krajinách.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov 0911 908 823
Úrad verejného zdravotníctva SR 0917 222 682
novykoronavirus@uvzsr.sk
Non-stop infolinka Národného centra zdravotníckych informácií 0800 221 234