#

Modernizácia zubného RTG

#Poliklinika Sabinov, n.o. 22.11.2020 (pred 5 mesiacmi )

V mesiaci október 2020 došlo na poliklinike Sabinov, n.o. k rekonštrukcii priestorov zubného RTG pracoviska vrátane modernizácie prístrojového vybavenia.

 

Bol zakúpený nový digitálny panoramatický RTG prístroj a nový zubný digitálny RTG prístroj. 

 

Celková výška investície predstavuje sumu 38.000€, z čoho investovala Poliklinika Sabinov n. o. , 12.000€ z vlastných zdrojov.

Na financovaní panoramatického RTG prístroja sa podieľal MUDr. Richard Sabanoš.