#

Podpora regionálneho rozvoja z dotácie MIRRI

#Poliklinika Sabinov, n.o. 13.04.2022 (pred 1 rokmi )

Poliklinika Sabinov, n. o. zrealizovala projektu s názvom „Covidová ambulancia pri Poliklinike Sabinov“.  Účelom projektu bolo zriadenie nového typu epidemiologickej ambulancie – COVID ambulancie pri Poliklinike Sabinov. Táto ambulancia bude pokrývať spádovú oblasť minimálne okresu Sabinov, čo predstavuje pokrytie územia s viac ako 60 000 obyvateľmi. Výsledkom projektu je nová, doteraz absentujúca ambulancia, v ktorej môžu byť plnohodnotne ošetrení pacienti pozitívni na COVID-19. Táto špecializovaná ambulancia eliminuje možné riziko prenosu ochorenia na iných pacientov a najmä na ošetrujúcich lekárov ostatných ambulancií. Takýmto spôsobom pozitívni pacienti vôbec nebudú musieť vstupovať do priestorov Polikliniky ani iných ambulancií. Sekundárne môže projekt splniť aj účel zabezpečenia prevencie nákazy ochorenia u odborného zdravotníckeho personálu v prvej línii.

V rámci projektu bolo vytvorené 1 nové pracovné miesto.

Projekt bol podporený z dotácie MIRRI. Poliklinika Sabinov využila schválenú dotáciu vo výške 39 709,80 EUR a spolufinancovanie vo výške 4 412,20 EUR. Z vlastných zdrojov boli hradené neoprávnené výdavky projektu a všetky ďalšie potrebné výdavky, ktoré súviseli so zriadením ambulancie. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

 

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 329,88KB ]

Posledné príspevky

#
#
#