Poďakovanie

#Poliklinika Sabinov, n.o. 03.11.2022 (pred 1 rokmi )

Vážení kolegovia, vážená verejnosť,

 

po viac ako devätnástich rokoch intenzívnej práce pre našu polikliniku som dňom 2.11.2022, po dohode s členmi správnej a dozornej rady, ukončil činnosť v pozícii riaditeľa Polikliniky Sabinov, n.o..

Ďakujem obyvateľom Sabinova i širokej verejnosti za podporu a záujem o rozvoj polikliniky.

Ďakujem pánovi primátorovi, vedeniu mesta, vrátane poslancov pôsobiacich v orgánoch polikliniky, že sme vo vzájomnej kooperácii a správnymi rozhodnutiami zmenili vnímanie zdravotníctva v našom regióne, a to najmä ako pevného bodu služieb pre verejnosť. Poliklinika získala významné postavenie, nielen v okrese Sabinov, ale aj vo vzťahu k Ministerstvu zdravotníctva SR, k Prešovskému samosprávnemu kraju a k ďalším verejným inštitúciám, čo sa prejavilo nielen z hľadiska čerpania finančných prostriedkov EÚ, Úradu vlády SR a iných na modernizáciu polikliniky, ale aj v boji s pandémiou COVID-19, kde sme boli zo strany Ministerstva zdravotníctva SR dokonca zahrnutí do siete subjektov hospodárskej mobilizácie.

Osobitné a veľké poďakovanie patrí zamestnancom, lekárom, sestrám a ostatným pracovníkom polikliniky, ktorí ako celok vytvorili a tvoria zohratý a kvalitný tím; je to tím, ktorý vytvoril stabilné prostredie pre poskytovanie širokej škály zdravotnej starostlivosti, čím došlo aj k obnoveniu dôvery pacientov v zdravotníctvo ako smerom dovnútra, tak i navonok.

Nasledujúce obdobie nebude jednoduché, ale pevne verím, že mesto s novým vedením polikliniky bude spolupracovať minimálne na doterajšej úrovni, pretože poliklinika a ľudia, ktorí v nej pracujú si to zaslúžia.

S úctou

Miroslav Čekan