#

Pracovné stretnutie o stave Polikliniky

#Poliklinika Sabinov, n.o. 01.12.2022 (pred 1 rokmi )

Dnešné pracovné stretnutie na našej poliklinike. Cieľom bolo informovať vedenie mesta o aktuálnej hospodárskej situácii polikliniky, plánovaných krokoch, ako aj o možnostiach prípadného rozšírenia zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme primátorovi mesta Michalovi Repaskému za jeho podporu.

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 240,32KB ]