#

Poliklinika Sabinov, n.o. – vedec Pavol Čekan, PhD, B.Sc.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 28.07.2023 (pred 10 mesiacmi )

Prednedávnom navštívil našu Polikliniku Sabinov významný slovenský vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc. pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na troch patentoch v oblasti výskumu RNA. Študoval na University of Iceland. Pôsobil na americkom Národnom onkologickom inštitúte, Národného Inštitútu zdravia, Rockefellerovej univerzity v New Yorku. Jeho výskum viedol k vývoju technológie, vďaka ktorej je možné podiel správne určených diagnóz rakoviny prsníka zvýšiť až na 99 %.

Na našej poliklinike sa stretol so zástupcami lekárov, sestier, zamestnancov i pacientov. Oboznámil sa s aktuálnou situáciou poskytovania zdravotnej starostlivosti, prešiel si jednotlivé oddelenia a v plodnej diskusii sa podelil o svoje vedomosti a skúsenosti.

I takáto milá návšteva nás utvrdzuje, že i v zložitých časom sa oplatí pomáhať ľuďom a robiť našu spoločnosť lepšou.

Informácie aj na fb/poliklinikasabinov.

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 636,48KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 247,63KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 354,60KB ]