#
10.01.2020

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Sabinov v spolupráci s Poliklinikou Sabinov n.o. a Centrom integrovanej zdravotnej ...

#
17.04.2019

Novootvorená kardiologická ambulancia

Na Poliklinike v Sabinove je od apríla 2019 novootvorená kardiologická ambulancia MUDr. ...

#
17.12.2018

Informácia o aktuálnom stave CIZS Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov, n.o. spolu s Mestom Sabinov a ďalším poskytovateľom primárnej zdravotnej ...

#
16.12.2018

60 rokov Polikliniky Sabinov

Žijeme aj z minulosti, ale myslíme predovšetkým na budúcnosť. V týchto ...

#
17.07.2018

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Dňa 30.6.2018 mesto v spolupráci s poliklinikou doručilo vypracovaný projektový zámer „ ...

#
12.05.2018

Schválenie novej vizualizácie CIZS

Správna rada Polikliniky Sabinov n.o. na svojom zasadnutí dňa 12.4.2018 schválila novú ...