#
17.12.2018

Informácia o aktuálnom stave CIZS Sabinov, n.o.

Poliklinika Sabinov, n.o. spolu s Mestom Sabinov a ďalším poskytovateľom primárnej zdravotnej ...

#
16.12.2018

60 rokov Polikliniky Sabinov

Žijeme aj z minulosti, ale myslíme predovšetkým na budúcnosť. V týchto ...

#
17.07.2018

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Dňa 30.6.2018 mesto v spolupráci s poliklinikou doručilo vypracovaný projektový zámer „ ...

#
12.05.2018

Schválenie novej vizualizácie CIZS

Správna rada Polikliniky Sabinov n.o. na svojom zasadnutí dňa 12.4.2018 schválila novú ...

#
24.01.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky už od roku 2015 v spolupráci s poskytovateľmi ...

#
17.12.2017

Informácia k E-Zdravie

E-Zdravie (e Health) je v poslednej dobe často spomínané a rozoberané v ...