#
10.09.2020

USMERNENIE pri vstupe do objektu

USMERNENIE pri vstupe do objektu polikliniky sa vykonáva dezinfekcia rúk. Prosíme ...

#
01.08.2020

Ponuka na odpredaj sanitného motorového vozidla

Ponúka na odpredaj 3 sanitné motorové vozidlá a 1 osobné motorové vozidlo. ...

#
15.07.2020

Nové ambulancie detskej kardiológie, hematológie a trasfuziológie

V rámci plánovaného rozvoja Polikliniky Sabinov, n.o. sa nám podarilo ako technicky ...

#
02.04.2020

ZÁZNAM z mimoriadného zasadnutia krízového štábu

Zasadnutie krízového štábu OÚ Sabinov konaného dňa 31.3.2020