www.audemarspiguetwatch.to usa instructing online watchmaking trained professionals.here we compare the real brand watches we all know and love with some incredibly convincing wap watches replica review with in-depth analysis. Poliklinika Sabinov, n.o. - Informácia k E-Zdravie

Informácia k E-Zdravie

#Poliklinika Sabinov, n.o. 17.12.2017 (pred 6 rokmi )

E-Zdravie (e Health) je v poslednej dobe často spomínané a rozoberané v médiách. Čo to v skutočnosti znamená a aký je dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

Podľa MZSR je cieľom elektronického zdravotníctva „Poskytnúť prostredníctvom informačných a komunikačných technológií správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.“ Faktom však zostáva, že k dnešnému dňu nebolo lekárom oznámené čo to znamená ani aké zmeny e-zdravie prináša v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Jednoduchým vysvetlením e-zdravia je vlastne vytvorenie elektronickej karty pacienta, ktorá bude uložená na centrálnom serveri a sprístupnená so súhlasom pacienta odbornému lekárovi. Zároveň budú do tejto karty zapisované všetky úkony ako je vypísanie receptu, výmenného lístka, odporúčania, žiadanky atď.. Súhlas so sprístupnením osobných údajov dáva pacient pomocou elektronického občianskeho preukazu a celý na prvý pohľad jednoduchý úkon môže byť časovo náročný a nemusí priniesť požadovaný prínos ale práve naopak, spomalenie a skomplikovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých stupňoch. Otázny je aj finančný prínos, keďže už dnes je všetko kontrolované poisťovňami cez elektronické recepty. Samozrejme, že tento systém bude mať aj prínosy, a to hlavne prehľad o už absolvovaných vyšetreniach kde sa zamedzí zneužívaniu opakovaných vyšetrení u rôznych poskytovateľov. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť predpísania liekov lekárom až na pol roka, kedy si pacient môže lieky priebežne vyberať priamo v lekárni. Čo v skutočnosti táto zmena prinesie a aké budú jej dopady na lekárov a pacientov, to ukáže čas. Poliklinika Sabinov, n.o. je aj napriek mnohým nedostatkom v novom systéme, pripravená zapojiť svoje ambulancie do projektu e-zdravie a to postupne v priebehu januára - februára 2018. Rastislav Birčák