8. usmernenie hlavného hygienika SR

#Poliklinika Sabinov, n.o. 10.09.2020 (pred 1 mesiacmi )

8. usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobený koronavirusom SARS-CoV-2.