Poďakovanie zamestnancom Polikliniky Sabinov, n.o.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 23.09.2020 (pred 4 týždňami )

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, VĎAKA Vám!

Pred pár dňami bol ukončený núdzový stav, do ktorého sme boli zapojení, a ktorý trval v SR od 15.03.2020. Celé toto obdobie sa nieslo v znamení Vašej statočnosti, obetavosti a odhodlanosti poraziť neviditeľného nepriateľa COVID-19, o ktorom sme vedeli len veľmi málo. Vodiči dopravnej zdravotnej služby polikliniky ako prví zvádzali boj s COVID-19; prevážali pacientov napriek tomu, že nemali informácie o ich stave, resp. o stave v spojení s COVID-19. Pacientom, ktorí v tom čase nemali ochranné pomôcky tváre vodiči zabezpečili ochranu tváre rúškami z polikliniky. VĎAKA.

Ostatní pracovníci polikliniky, lekári so sestrami, rehabilitační pracovníci, rádiologickí asistenti, laboranti, aj keď neboli od začiatku zaradení do núdzového stavu, t.j. stavu, kedy boli povinní vykonávať svoju profesijnú činnosť, rozhodli sa pre pacienta; ostali v práci a venovali sa za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení ošetrovaniu pacientov. VĎAKA.

Poďakovanie patrí aj pracovníkom údržby, ktorí vypomáhali upratovačkám a zabezpečovali dezinfekciu priestorov tak, aby mohol každý bez obáv navštíviť svojho lekára alebo oddelenie. Nie je možné zabudnúť ani na pracovníkov THP, ktorí, okrem svojej práce, vypomáhali aj s materiálnotechnickým zabezpečením pre celú polikliniku. VĎAKA.

Honoré De Balzac, francúzsky spisovateľ raz povedal: „Statočnosť sa nedá deliť na kúsky, buď je, alebo nie je.“. Mám tu česť povedať, že všetci ste nositeľmi statočnosti; ukázali ste v jednote a pred svetom veľký charakter, a tým aj význam našej polikliniky; ochotu pomôcť iným, premôcť strach z nepoznaného protivníka a nezutekať z boja v kritických situáciách, boli ste nosným pilierom výborného zvládnutia vzniknutého mimoriadneho stavu. VĎAKA.

Verím, že spoločne zvládneme aj následky pandémie COVID-19, ktoré sa stávajú viditeľnými v spoločnosti každým nastávajúcim dňom. Verím, že rovnako dobre zvládneme aj prípadnú ďalšiu vlnu tejto pandémie. Verím vo Vás.

S úctou a s uznaním Miroslav Čekan, riaditeľ