#

Rok 2020 očami riaditeľa polikliniky M. Čekana

#Poliklinika Sabinov, n.o. 05.01.2021 (pred 4 mesiacmi )

Blíži sa bilancovanie roka 2020, veľmi náročného pre všetkých vrátane zdravotníkov, poznačeného pandémiou COVID-19. Prvý krát sme sa s novým vírusom stretli vo februári 2020, naplno sa prejavil už v marci uplynulého roka. Zo strachu z nového nepoznaného a nedostatku informácií dochádzalo po prvom vyhlásení núdzového stavu po celom Slovensku k obmedzeniu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, neskôr aj ústavnej odkladnej zdravotnej starostlivosti alebo k dočasnému uzatváraniu ambulancií. V tom čase došlo k obmedzovaniu sociálnych kontaktov obyvateľstva, čo sa prejavilo aj v  návštevnosti pacientov v ambulanciách našej polikliniky.    Poliklinika si zachovala svoju tvár aj v tomto období a naďalej zabezpečovala zdravotnú starostlivosť  v maximálnej možnej miere pre pacientov a v zmysle stanoveného plánu na rok 2020.

Na zabezpečenie horeuvedeného bolo potrebné urobiť nasledovné:

·         Najdôležitejšie bolo v marci 2020 upokojiť  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v poliklinike, ísť príkladom ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v okolí  a nezatvárať ambulancie, presvedčiť ich o potrebe poskytovania ZS v plnom  rozsahu aj v tomto zložitom období  zabezpečiť pre nich maximálnu možnú ochranu, čo bolo splnené.

·     Zabezpečili sme dezinfekciu priestorov čakární a ambulancií polikliniky substanciou s dlhodobým účinkom.

·        V prvej fáze prvej vlny pandémie sme využili vlastné  skladové zásoby OOP pre všetkých poskytovateľov v poliklinike, neskôr v spolupráci s PSK sme zabezpečili distribúcii OOP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okrese Sabinov.

·         Časť vlastných skladových zásob OOP sme použili pre obyvateľstvo a to predajom v poliklinickej lekárni. V našej poliklinickej lekárni si pacienti v týchto ťažkých časoch mohli zakúpiť  aj inde nedostupný tovar ( teplomery, paralen, rúška, vitamíny.....) Táto lekáreň slúži v dobrých časoch na rozvoj a v zlých časoch na záchranu a udržanie poliklinických ambulancií. Preto prosím občanov, aby čo  najčastejšie využívali služby našej lekárne a tým podporovali svoju polikliniku   

·          Vo veľmi krátkom čase bolo nutné nájsť nové zdroje na dodávku dezinfekcie a OOP pre poskytovateľov ZS v poliklinike a obyvateľstvo (denne sme odjazdili niekoľko desiatok KM aj kvôli 50,ks resp.100 ks OOP pre našich zamestnancov a obyvateľov okresu, ktoré sa na konci pracovného dňa minuli)

·         Pre našich lekárov v rizikových ambulanciách a pre upokojenie vypätej situácie poliklinika vykonala v marci 2020 okamžité  pretestovanie lekárov na vlastné náklady PCR-testami.

·          Poliklinika v prvej vlne na základe podnetov lekárov iniciovala zasadnutie krízového štábu v okrese Sabinov s cieľom pretestovania marginalizovaných skupín obyvateľstva, k čomu aj došlo v najbližších dňoch v rámci celého Slovenska.

·       Po tejto jarnej skúške s COVIDOM-19, ktorú sme fyzicky a spoločensky zvládli na výbornú, došlo k  miernemu ústupu pandémie Covid-19 a prišlo aj obdobie oživenia polikliniky v letných a jesenných mesiacoch. Poliklinika v zmysle plánu pracovala na vzniku nových špecializovaných ambulancií so zabezpečením ich financovania a zazmluvnenia zdravotnými poisťovňami, zabezpečením prístrojového vybavenia cez projekt Úradu vlády SR(nový USG prístroj), vrátane obstarania nového sanitného vozidla so spolufinancovaním resp. dotáciou mesta Sabinov, čo sa aj v jesenných mesiacoch naplnilo otvorením nových špecializovaných ambulancií, nákupom nového USG prístroja a nákupom nového sanitného vozidla.

·         V jesenných mesiacoch udrela 2. vlna pandémie COVID-19 s ešte väčším dosahom na obyvateľstvo. MZ SR vyhlásilo výzvu na mobilné odberné miesta a poliklinika ako prvá v okrese Sabinov ihneď zareagovala na výzvu a za výdatnej pomoci  mesta Sabinov, resp. primátora Ing. Michala Repaského otvorila v priestoroch vedľa garáží prvé mobilné odberné miesto v okrese na testovanie antigénovými testami pre obyvateľov mesta a okresu, ktoré je maximálne vyťažené.

     V závere príspevku sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní bezproblémového chodu polikliniky, od lekárov, sestier, laborantov, farmaceutov cez vodičov DZS až po ostatný personál, ktorý nie je vždy viditeľný, ale každý svojou dôslednou prácou prispel k tomu, aby sme túto náročnú, chaotickú dobu a boj s nekončiacou pandémiou zvládli. To, že ani pandémia zásadne neovplyvnila fungovanie, prevádzku a plánované investície polikliniky je malý zázrak, za čo všetkým patrí uznanie. Ostáva si želať, aby v Novom roku 2021 urobili všetci zainteresovaní od vlády, zdravotných poisťovní až po samosprávu  maximum pre udržanie toho na čom tu pracujeme, na starostlivosti o Vaše zdravie.    

M.Čekan

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 184,94KB ]