#

Zriadenie detskej kardiológie v priestoroch Polikliniky Sabinov n. o.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 28.11.2020 (pred 5 mesiacmi )

S radosťou Vám oznamujeme, že sa nám v priestoroch Polikliniky Sabinov n. o., podarilo zriadiť novú ambulanciu detskej kardiológie. 

Ambulancia sa nachádza na prízemí prístavby, v priestoroch detskej pohotovosti. 
Ambulancia je pacientom k dispozícii zatiaľ iba jeden deň v týždni t. j. ŠTVRTOK od 07:00 - 15:00 hod. 
Ordinujúcim lekárom je MUDr. Turlíková. 

Veríme, že zriadenie tejto špecializovanej ambulancie zvýši komfort a dostupnosť zdravotnej starostlivosti mnohým detským pacientom v našom meste a priľahlom okolí.