#

Informácie o očkovaní na Poliklinike Sabinov n. o.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 16.07.2021 (pred 2 týždňami )

Poliklinika Sabinov,n.o. bola jedným z prvých poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorý začal očkovať obyvateľov okresu Sabinov a iných vakcínou od spoločnosti Moderna vo svojom vakcinačnom centre. Ako sme spomínali v predchádzajúcich oznamoch očkovanie v Sabinove sme spustili dňa 12.2.2021, do tohto dňa  sa očkovalo len v ústavných zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach, bez ohľadu na finančné ohodnotenie a nejasné vzťahy so zdravotnými poisťovňami (prísľub ohľadom financovania sme od zdravotných poisťovní dostali až od 13.2.2021). Od 12.2.2021 do 30.6.2021 sme podali obyvateľom okresu Sabinov a celého Slovenska spolu cca 18 tis. dávok vakcín od Moderny.  Podstatnou prioritou pre nás bolo očkovať obyvateľstvo nášho okresu, k čomu sme viedli kampaň v rámci polikliniky. Aj keď očkovanie sprevádzalo množstvo problémov a obmedzení (očkovanie podľa veku, na začiatku problémy s dodávkou plánovaného počtu vakcín, technické problémy s odosielaním údajov na príslušné miesta a iné, ktoré sme niekedy nevedeli ovplyvniť), snažili sme sa dostať k očkovaniu najmä starších občanov. K tomu, aby sme to celé zvládli, museli byť IT pracovníci, administratívni pracovníci, zdravotné sestry a lekári nielen odborne zdatní, ale aj fyzicky a mentálne pripravení zvládnuť túto činnosť.  Náročná od začiatku bola aj  prevádzka telefónnej  linky, kde musel byť k dispozícii permanentne jeden IT pracovník a odpovedať na otázky, podnety, názory občanov vrátane vyriešenia daného problému (problémy s EU poistencami, obyvatelia mimo EU a iné). Niekedy sa nebolo možné na túto linku  dovolať, keďže dopyt po informáciách bol na začiatku obrovský a usmernenia, resp.  pravidlá očkovania sa niekedy menili často na dennej, resp. týždennej báze.   Aby sme uspokojili počiatočný dopyt ľudí po vakcíne väčšinou zo Sabinova a okolia, zvýšili  sme denný limit  ihneď po spustení prevádzky vakcinačného centra z 200 na 300 zaočkovaných.  Snažili sme sa v prvých dňoch a týždňoch očkovať aj tzv. náhradníkov, ktorí spĺňali podmienky stanovené MZ SR. Preto sme v niektorých dňoch podľa záujmu očkovali aj 330 ľudí denne, čo bolo náročné na logistiku (spomínali sme, že v začiatkoch boli problémy s dodávkou vakcín, ktoré chýbali v určitom období na celom Slovensku), manažovanie týchto ľudí, spracovanie údajov a komunikáciu. Náhradníci na očkovanie sa zapisovali telefonicky do vlastnej čakárne polikliniky a snažili sme sa ich zaočkovať čo najskôr. Napriek nedostatkom, niekedy možno povedať aj chaose s očkovaním  sme mali pozitívne skúsenosti s prideleným  manažmentom vakcinácie z MZ SR (Beseda M. a ďalší, prípadne pracovníkov NCZI). Po ukončení očkovacieho dňa museli IT pracovníci polikliniky všetky údaje zosumarizovať, odkomunikovať s príslušnými inštitúciami, zhrať a zaslať na potrebné miesta elektronicky.   Ako sme spomínali v predchádzajúcom očkovanie sa u nás rozbehlo vo februári a marci 2021, avšak v apríli tohto roka došlo k menšiemu záujmu občanov o očkovanie,  preto vláda SR rozhodla o tzv. výjazdovom očkovaní, do ktorého sa zapojila aj naša poliklinika prostredníctvom výjazdových tímov. Dňa 15.5.2021  po podpísaní darovacej zmluvy s MZ SR na vakcíny Pfizer/Biontech  sme začali s výjazdovou očkovacou službou (VOS), ktorá bolo ešte náročnejšia, keďže všetko sa muselo plánovať od pondelka a týždeň vopred. Týždenné výjazdy, ktoré okrem MZ SR musí odsúhlasiť aj Prešovský samosprávny kraj, bolo treba vopred odkomunikovať s príslušnými starostami, kde sa plánovala výjazdová očkovacia služba. Keďže počty plánovaných očkovaných sa počas týždňa menili, bolo potrebné sa prispôsobiť požiadavkám starostov a občanov. Záujem obcí z okresu Sabinov bol enormný a museli sme každý výjazd od začiatku správne zmanažovať (R.Birčák), aby sme všetkým vyhoveli. Preto v poliklinike došlo k zriadeniu naraz aj 3 výjazdových vakcinačných tímov (jeden tím zväčša tvorili 1lekár,2 zdravotné sestry a 1vodič z polikliniky, prípadne lekári a sestry mimo polikliniky), kde sme postupne zaočkovali starších občanov bez prístupu k internetu, prípadne z iných dôvodov občanov, ktorí sa nedostavili na očkovanie do polikliniky. Vakcinačné tímy polikliniky boli schopné za jeden deň zaočkovať niekedy aj cca 500 ľudí v niekoľkých obciach okresov Sabinov a Prešov. V predchádzajúcich článkoch sme spomínali aj očkovanie v rómskych osadách, kde na začiatku bol záujem, ktorý postupne ochabol, resp. sa menil  v závislosti na opatreniach vlády SR, RUVZ a iných. Svoje pripomienky a skúsenosti v osadách ale aj s VOS sme odprezentovali aj na MZ SR, resp. Prešovský samosprávny kraj, keďže v rómskych osadách sme očkovali ako prví v rámci Slovenska (marec 2021-pilotne Ostrovany). Veľmi dobre  bolo odkomunikované a zvládnuté očkovanie v Ostrovanoch vďaka starostovi a jeho tímu, v Jarovniciach, Chminianskych Jakubovanoch vzhľadom na počet zaočkovaných je to zatiaľ zvládnuté primerane, v Sabinove, Lipanoch, Pečovskej Novej Vsi bol nízky záujem o očkovanie. Poliklinika spustila svoju kampaň tam, kde bol menší záujem a výsledok sa dozvieme v najbližšom období.  Od 15.5.2021 Poliklinika Sabinov, n.o.  prostredníctvom vakcinačných tímov podala obyvateľom okresu Sabinov a Prešov vakcíny Pfizer/Biontech v počte cca 7 tis. Záujem o očkovanie aj cez VOS je menší od polovice júna 2021. Predpokladáme, že vláda prijme také opatrenia, ktoré zabezpečia zaočkovanosť väčšinovej populácie. MZ SR do budúcna ráta aj s očkovaním obyvateľstva všeobecnými lekármi. Od júla 2021  začalo v poliklinike očkovanie detí od 12 do 18 rokov, ktoré sa vzhľadom na situáciu ešte len rozbieha. Aj zriadením výjazdovej očkovacej služby myslíme prispela poliklinika k zmierneniu pandémie v rámci okresu Sabinov a ukázala, že v prípade mimoriadnych udalostí, akou pandémia bezpochyby je, dokáže v niektorých činnostiach nahradiť ústavné zdravotnícke zariadenia a byť prospešná pre svojich občanov.