Možnosti testovania PCR

#Poliklinika Sabinov, n.o. 31.01.2022 (pred 4 mesiacmi )

Vzhľadom na rozšírený omikron je zvýšená požiadavka na PCR testovanie.
Aby sme pokryli zvýšený dopyt po PCR testoch, poliklinika zvýšila
kapacity na testovanie a to aj rozdelením mobilných odberových miest na
dve pracoviská  (MOM 1 - tel. 0517739774 a MOM 2 - tel. 0517739775 ).
 
V pracovisku MOM1  z ľavej strany budovy polikliniky SNP 1 (oproti
garážam) v súčasnosti testujeme iba objednaných na PCR testy, v
pracovisku MOM2 z pravej strany budovy polikliniky ul. P. Gojdiča
testujeme objednaných na PCR testy a zároveň tu testujeme aj AG testami.
 
Všetky tieto zmeny sú z dôvodu pokrytia zvýšeného dopytu po PCR testoch
a skrátenie doby čakania.  Zadelenie na PCR test do MOM1 alebo MOM2 sa
testovaní dozvedia sms správou po objednaní na test na www.korona.gov.sk.