Testovanie pred návštevou pohotovosti

#Poliklinika Sabinov, n.o. 22.02.2022 (pred 3 mesiacmi )

V zmysle usmernenia MZ SR k fungovaniu a prevádzke ambulantnej pohotovostnej služby sú deti a zákonný zástupca (sprievodca) testovaní pred vstupom do čakárne ambulancie pohotovostnej služby. Poliklinika Sabinov, n.o. preto  od 19.2.2022 vykonáva bezplatne testovanie pacientov pred vstupom na ambulancie pohotovostnej služby pre deti aj dospelých (testovanie vykonáva v mobilnom odbernom mieste - MOM 1).