#

Usmernenie hlavného hygienika SR

#Poliklinika Sabinov, n.o. 24.11.2020 (pred 5 mesiacmi )

Usmernenie

hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti

s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)

v prílohe 

 

Názov prílohy [ formát: JPEG veľkosť: 61,31KB ]
PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 606,94KB ]